Sorthatjollen

Nybygning af fladbundet Sorthatjolle