Velkommen

Bornholms Træbådelaug

Bornholms Træbådelaug er en interesseforening for personer, der har tabt hjertet til de velsejlende og smukke traditionelle træbåde.
Foreningens formål er at bevare og opbygge træbådsmiljøet på Bornholm, men også at formidle træbådenes historie, bådenes egenskaber og de længe oversete fordele frem for de moderne bådtyper med ringere sejlegenskaber og bygget af miljøbelastende kunststoffer.

Hvorfor nu sådan en forening?
Træbådene er en truet art og er et mere og mere sjældent syn i vore farvande. Og da træbåde er en meget væsentlig del af vores maritime kulturarv mener vi det er vigtigt at de få både, der er tilbage, bevaret for eftertiden. Ligeledes mener vi det er vigtigt at der bygges nye, så man også i fremtiden på havet og i havne kan nyde synet og forskellighederne ved den slags både. For der er jo ikke to træbåde der er ens.

Citat: Formand for TS, Åge Larsen, i brev til finansministeren 1973.
Den sidste rest af vor sejl- og træskibsflåde, der har holdt sammen på kongeriget og i væsentlig grad har medvirket til, at Danmark har kunnet oparbejde og opretholde en samhandel med såvel udlandet som de danske landsdele, er nu så lille, at det er i yderste stund at restaurere skibene og søge dem bevaret på danske hænder.

Hvilke aktiviteter har vi så i foreningen?
Vores mål er at skabe et levende, spændende og givende miljø omkring bådene, på værkstederne og på togter og ved arrangementer.
Har man lyst, kikker man ind, får en kop kaffe med, en snak om bådene, vejret eller tidens aktuelle hændelser.

Man kan også give en hånd med, måske et godt råd og ikke mindst kan man anvende værkstedernes værktøj og maskiner til ens egne projekter. Man kan få råd og vejledning af professionelle bådebyggere og vejledning i bådens rette behandling med de gammelkendte produkter som linolie og trætjære, hvilket er meget vigtig fartøjets bevaring, hvor plasticmaling o.a. moderne og samtidig kostbare erstatninger modsat er årsag til hurtigt forfald.

Og sidst men ikke mindst, deltager man også i arrangementer og på togter og får som hovedgevinst, den ultimative sociale og indholdsrige oplevelse.