Arrangementer

Onsdag d. 14. oktober 2020

En-dagstur til Holbæk

Vi besøger det nye Kystlivscenter, Nationalmuseets værft med restaureringen af galeasen ANNA MØLLER og ser hvad der ellers sker på den maritime front på Holbæk Havn

Pris 350,- kr.

Tilmelding pfs@traebaade.dk senest 22/9

Adobe
            Systems

                         Generalforsamling d. 30/6 kl. 19.00

 Rønne d. 8/6 2020

Kære medlem af Bornholms Træbådelaug.

Regeringen har d.d. hævet forsamlingsforbuddet fra 10 – 50 personer.

Derfor indkaldes nu til generalforsamlingen vi måtte udsætte.

Dagsorden:

1.   Formandens beretning

2.   Aflæggelse af det reviderede regnskab

3.   Indkomne forslag 

4.   Fastsættelse af kontingent

5.   Valg til bestyrelsen. På valg: Martin, Holger og Palle

6.   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen   

7.   Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

8.   Eventuelt

Som sædvanligt, byder vi efter gennemgang af dagsorden på et par stykker velsmurt og selvsmurt                                                                    

smørrebrød med bornholmsk pølse, løg og sennep samt et par skvulp øl og brændevin.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Julefrokost på værftet

Fredag d. 6. december kl. 17

Træbådetræf i Gudhjem d. 17. augus

Foto fra Nørresand sidste gang vi havde træbådetræf der.

2018

Faste aktiviteter året rundt

Mandage  9 – 12: Ota-arbejde

Onsdage  9 – 14: Ota-arbejde

Fredage   9 – 12: Ota-arbejde

Andre arrangementer i året

7. December kl. 17: Julefrokost

7. Oktober:
Medlemstur til Helsingør hvor vi besøger Hal 16 og Museet for Søfart
(afviklet – se nyhedsbrev for, hvordan turen gik)

18.aug. 2018: Træbådetræf i Helligpeder
(afviklet – se nyhedsbrev for, hvordan turen gik)

/